top of page
hommel op een bloem

 

Bijen zijn vitale insecten

voor het ecosysteem en het voortbestaan ​​van veel plantensoorten. Helaas neemt hun populatie af als gevolg van factoren als pesticiden, vernietiging van hun natuurlijke habitat, ziekte en klimaatverandering.

Wil je ook je steentje bijdragen aan de bescherming van de wilde bij? Doe mee aan de Nationale Bijentelling op 15 of 16 april!

Bijen zijn vitale insecten
Wat kun jij doen om bijen te redden ?

Waarom verdwijnen wilde bijen ?

lieveheersbeestje
osmie tijdens de vlucht

Er zijn verschillende redenen waarom er steeds minder wilde bijen en insecten zijn, waaronder:

Er zijn verschillende redenen waarom er steeds minder wilde bijen en insecten zijn, waaronder :

  • Habitat vernietiging: menselijke activiteiten zoals verstedelijking, aanleg van wegen en gebouwen, ontbossing en intensieve landbouw hebben geleid tot de vernietiging van de natuurlijke habitat van insecten.

  • Gebruik van pesticiden: Pesticiden die worden gebruikt om insectenplagen te bestrijden, hebben ook invloed op nuttige insecten, zoals bijen en andere bestuivers. Pesticiden kunnen insecten direct doden of hun immuunsysteem verzwakken, waardoor ze vatbaarder worden voor ziekten.

  • Klimaatverandering: Klimaatverandering heeft een impact op bloeicycli en voedselbeschikbaarheid voor insecten. Hogere temperaturen en onregelmatige regenval kunnen de voortplanting en overleving van insecten beïnvloeden.

  • Kortom, de vernietiging van de natuurlijke habitat, het gebruik van pesticiden, klimaatverandering zijn de belangrijkste redenen waarom er steeds minder insecten zijn. Het is belangrijk om stappen te ondernemen om bestaande natuurlijke habitats te beschermen en milieuvriendelijke praktijken te bevorderen om deze negatieve effecten op insecten en hun natuurlijke habitat te verminderen.

Ik ga een insectenhotel installeer !

Om een ​​insectenhotel effectief te laten zijn, is het belangrijk om het op een gunstige plek te plaatsen. Hier zijn enkele tips voor het kiezen van een goede locatie voor je insectenhotel:

  • Blootstelling aan de zon: bijen en andere bestuivers hebben warmte nodig om te leven. Het is daarom belangrijk om het insectenhotel op een plek te plaatsen die veel zonlicht krijgt.

  • Nabijheid van bloemen: Bijen en andere bestuivers hebben nectar en stuifmeel nodig om te overleven. Het is daarom belangrijk om het insectenhotel in de buurt van de bloemen te plaatsen, zodat ze toegang hebben tot voedselbronnen.

  • Beschutting tegen het weer: Bijen en andere bestuivers hebben beschutting tegen het weer nodig. Het is daarom belangrijk om het insectenhotel beschut te plaatsen tegen harde wind en neerslag.

  • Nabijheid van natuurlijke habitat: Het is belangrijk dat het insectenhotel dicht bij de natuurlijke habitat van bijen en andere bestuivers staat, zodat ze zich gemakkelijk kunnen voortplanten en verplaatsen.

  • Kortom, om effectief te zijn moet een insectenhotel op een zonnige plek staan, dicht bij de bloemen en beschut tegen slecht weer.

Kleine insectenhotel

Ik wil mijn insectenhotel 

bottom of page