top of page

De Aziatische hoornaar

Bijgewerkt op: 24 okt. 2023

Wat moet je doen als je een Aziatische hoornaar ziet?

Het eerste wat je moet doen is een foto maken van de Aziatische hoornaar, om te bevestigen dat het inderdaad dit insect is. U kunt de Obsidentify-applicatie gebruiken om de hoornaar

te identificeren. Dan moet u dit via Obsidentify of rechtstreeks aangeven op Waarneming.nl. Wat zal er hierna gebeuren? een persoon zal worden gewaarschuwd voor de aanwezigheid van de Aziatische hoornaar, en een team zal onderzoeken beginnen om naar het nest te zoeken

Aziatische hoornaar zijn een invasieve soort, die duizenden insecten verslindt, waaronder honingbijen. De voortplantingssnelheid van nesten is exponentieel, hun vernietiging is erg belangrijk om onze biodiversiteit te kunnen behouden!


De Aziatische hoornaar: een bedreiging voor ecosystemen en bijenteelt De Aziatische hoornaar, Vespa velutina, is een invasieve soort die steeds meer zorgen baart in verschillende delen van de wereld. Afkomstig uit Azië, heeft deze gevreesde predator zich snel verspreid in Europa, met name in Frankrijk, waar het een groeiend probleem vormt voor biodiversiteit en bijenteelt. In dit artikel zullen we deze plaag en de gevolgen ervan voor het milieu verkennen. Een introductie tot de Aziatische hoornaar De Aziatische hoornaar is een soort wesp die per ongeluk in Europa is geïntroduceerd. Hij is gemakkelijk herkenbaar aan zijn zwart-gele kleuren en zijn grote omvang, tot wel 3 cm lang. Zijn achterlijf is voornamelijk zwart, terwijl zijn kop donkerbruin is en zijn poten geel zijn. Impact op biodiversiteit De Aziatische hoornaar is een geduchte predator voor bijen, bestuivende insecten en andere insectensoorten. Hij voedt zich voornamelijk met deze prooien, vooral bijen. Wanneer hij een bijenkorf opmerkt, kan de Aziatische hoornaar aanzienlijke schade veroorzaken. Hij jaagt op bijen bij de ingang van de korf en vangt ze vervolgens om zijn eigen larven te voeden. Deze voortdurende predatie kan leiden tot verzwakking of zelfs het verdwijnen van bijenkolonies, wat ernstige gevolgen heeft voor de bestuiving van gewassen en de biodiversiteit in het algemeen. Bedreiging voor bijenteelt Voor imkers is de aanwezigheid van de Aziatische hoornaar een regelrechte nachtmerrie. Naast het verminderen van de bijenpopulatie, veroorzaken Aziatische hoornaars ook stress bij de overlevende bijen, die gedwongen worden binnen de korf te blijven ter bescherming. Dit vermindert het vermogen van de bijen om te foerageren, wat leidt tot een afname in honingproductie. Bovendien moeten imkers maatregelen nemen om hun bijenkorven te beschermen, wat extra kosten met zich meebrengt. Inspanningen om de Aziatische hoornaar te bestrijden Met het oog op deze groeiende dreiging hebben veel landen, met name in Europa, maatregelen genomen om de verspreiding van de Aziatische hoornaar tegen te gaan. Dit omvat het monitoren van nesten, het vernietigen van kolonies en de ontwikkeling van specifieke vallen om deze insecten te vangen. Niettemin blijft de strijd tegen de Aziatische hoornaar een uitdaging, grotendeels vanwege zijn vermogen om zich snel voort te planten en zich aan te passen aan verschillende omgevingen. Tips om bijen en biodiversiteit te beschermen Om onze waardevolle bijen en biodiversiteit te beschermen, is het essentieel om maatregelen te nemen om de verspreiding van de Aziatische hoornaar te verminderen. Hier zijn enkele tips:

  1. Meld Aziatische hoornaars en hun nesten: Als je een Aziatische hoornaar opmerkt, meld het dan onmiddellijk op waarneming.nl. Een onderzoeksteam zal het nest opsporen en vernietigen.

  2. Installeer vallen: Je kunt vallen voor Aziatische hoornaars rond je eigendom plaatsen om ze te vangen. Zorg ervoor dat je selectieve vallen gebruikt, omdat sommige vallen alle insecten aantrekken die worden gelokt door aas, en we willen alleen de Aziatische hoornaar vangen.

  3. Bewustwording: Informeer jezelf en breng je gemeenschap op de hoogte van de Aziatische hoornaar en de impact ervan op het milieu.

Tot slot is de Aziatische hoornaar een invasieve predator die serieuze problemen veroorzaakt voor biodiversiteit en bijenteelt. De strijd tegen deze dreiging vereist gezamenlijke inspanningen van overheden, onderzoekers, imkers en het grote publiek. Het beschermen van bijen en ecosystemen is essentieel om ons milieu te behouden en onze voedselvoorziening te waarborgen.

4 weergaven0 opmerkingen

Commentaires


bottom of page